אתר משרד החינוך


לוגו מומלצים
  שלום אורח   |    התחבר    |    מורה חדש/ה    |    התנתק                                                   דרושים         עזרה

תנאי שימוש באתר Moked.Education.gov.il

האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד.

האתר נועד לשפר את תפקידם של המפמ"רים בהמלצה על הצבת המומלצים לבתי הספר והעברת מידע מהמורים ואל המורים .  האתר נבנה גם לפי הערות המפמ"רים והמומחים מטעמם במסגרת אחריותם ועבודתם במשרד החינוך לשרות בתי הספר במקצועות עליהם המפמ"רים אחראים. האתר נבנה בהתנדבות ורצון טוב בלבד.

הגלישה והשימוש באתר, בין אם כמשתמש אקראי או כמשתמש רשום, מהווה הסכמה מלאה לכתוב בדף זה ובדף הצהרת פרטיות

Moked.Education.gov.il לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.

כל הזכויות על המידע המופיע באתר שמורות לאתר Moked.Education.gov.il ומשרד החינוך.

 Moked.Education.gov.il אינו מתחייב לרמת השירות הניתן באתר לציבור הגולשים.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת מהנהלת האתר, בכתב ומראש.

חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש מהנהלת אתר Moked.Education.gov.il .

בכל מקרה של הפרה של התנאים הנ"ל, Moked.Education.gov.il יהיה רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, על כל אופניו ללא כל הודעה מוקדמת. Moked.Education.gov.il רשאי לפעול באמצעים משפטיים חוקיים מול מפר תנאים אלו.

Moked.Education.gov.il , שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

Moked.Education.gov.il , יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, צורתו והשירותים השונים המוצעים בו ללא כל הודעה מוקדמת לכל מאין דבעי.

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

Moked.Education.gov.il , אינו אחראי לתכנים כתובים ומצולמים (או בכל מדיה אחרת) נכונותם ואמינותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים הרשומים והלא רשומים.

Moked.Education.gov.il , שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם או וגם לערוך או להסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר. הפרסום עצמו אינו מהווה אישור לאחריות על התוכן של הפרסום באתר Moked.Education.gov.il.

למען הסר ספק, Moked.Education.gov.il   לא נושא או יישא באחריות במקרה של פגיעה , ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני, זכויות יוצרים ושמות מסחריים.

כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי.
חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם ברוח האתר.

חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו .

איסור זה חל על כל אמצעי התקשורת והמדיה שניתנים ככלי חופשי למשתמשי האתר וביניהם משלוח דואר אלקטרוני  לשם פרסום. לאתר יש מטרה אחת והיא לשפר את תפקידם של המפמ"רים בהמלצה על הצבת המומלצים לבתי הספר. 

 
 
 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר